Члени студентського наукового гуртка традиційно приймають активну участь у  конгресі студентів та молодих вчених. Особливо цінними і цікавими були роботи, що були представлені на XXVII конгресі студентів та молодих вчених «Майбутнє за наукою» , який відбувся 10-12 квітня 2023 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Студенти-гуртківці доповідають на XXVII конгресі студентів та молодих вчених «Майбутнє за наукою» (2023 рік)

Студенти-гуртківці готуються до доповідей (2023 рік)

Студенти-гуртківці доповідають на XXVII конгресі студентів та молодих вчених «Майбутнє за наукою» (2023 рік)

З метою спільного обговорення актуальних психологічних проблем воєнного часу 14, 21 і 28 червня 2022 року на платформі Microsoft Teams відбувся онлайн-захід «Не нашкодь. Комунікація в умовах війни». Організаторами події стали викладачі й інтерни кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ , а також студенти учасники наукового гуртка кафедри. 

Зі вступним словом, засвідчуючи актуальність теми, до учасників звернулася завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ, доктор медичних наук, професор Олена Венгер.

Про історичний контекст і передумови сучасної війни через призму власного досвіду участі у ній розповів доктор політичних наук, професор Західноукраїнського національного університету, заслужений працівник освіти України, старший сержант загону спецпризначення 71-ї окремої єгерської бригади Лазарович Микола Васильович. 

Наступними спікерами виступили лікарі-інтерни кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ. 

Попри зрозумілу усім учасникам актуальність висвітлених тем, велика кількість питань та активне їх обговорення  надало можливість поглянути на ці масштабні проблеми з різних кутів, що в чергове засвідчило багатогранність цих викликів та важливість такої дискусії і у майбутньому для спільного їх вирішення.

Микола Васильович Лазарович та Олена Петрівна Венгер під час онлайн-заходу «Не нашкодь. Комунікація в умовах війни» (2022)

Олена Петрівна Венгер та студенти-гуртківці під час онлайн-заходу «Не нашкодь. Комунікація в умовах війни» (2022)

Студенти-гуртківці та лікарі інтерни навчаються проводити групові сеанси психотерапії для пацієнтів відділення (2022 рік)

Студенти-гуртківці та лікарі інтерни працюють з метафоричними асоціативними картами
(2022 рік)

У 2021 на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології засідання студентського наукового гуртка проводиться офлайн з середньою тривалістю 2 години. Під час засідання студенти та інтерни психіатри разом з викладачами кафедри обговорюють тематичні напрями в психіатрії, проводять підготовку до участі в олімпіаді з психіатрії та наркології.

Асист. В.С. Білоус разом з гуртківцями обговорює нові протоколи лікування пацієнтів (2021 рік)

Учасники студентського наукового гуртка окрім освітнього процесу проводять АРТ-терапію, для пацієнтів спеціалізованих відділень Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні. 

Доц. Сас Л.М. разом з гуртківцями проводять з пацієнтами АРТ-терапією (2020 рік)

Засідання студентського наукового гуртка проводиться що середи тривалістю 2 годин, на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології також у спеціалізованих відділеннях Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні. Під час засідання студенти та інтерни психіатри разом з викладачами кафедри обговорюють тематичні напрями в психіатрії, проводять підготовку до участі в олімпіаді з психіатрії та наркології.

Асист. В.С. Білоус разом з гуртківцями обговорює процедуру проведення електросудомної терапії (2019 рік)

Тривалість засідань студентського наукового гуртка зазвичай складає 2-2,5 години, які проводяться 1-2 рази на місяць у приміщеннях кафедри та спеціалізованих відділеннях Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні. Тематичний напрям занять відомий заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку навчального року. 

Гуртківці кафедри разом з викладачем асист. В.С. Білоусом на II-му турі Всеукраїнської олімпіади з "Психіатрії та наркології" в м. Харків (2017 рік) 

Уже багато років поспіль гуртківці кафедри стають призерами всеукраїнської студентської олімпіади.

Особлива увага звертається на освоєння студентами навичок самостійної роботи з хворими особливо в плані практичного використання засвоєних навичок по обстеженню хворих з різною психіатричною патологією, що потребує особливих нвичок спілкування, налагодження контакту з пацієнтом. 

Студенти 4-го курсу на засіданні наукового гуртка (2016 рік)

На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології успішно функціонує студентський науковий гурток, де студенти медичного та стоматологічного факультету удосконалюють свої знання з психіатрії та наркології. 

Під час занять гуртка студенти оглядають пацієнтів у відділеннях, проводять відбір пацієнтів для здійснення наукових робіт.

Кожен з викладачів кафедри здійснює керівництво кількома студентами гуртківцями, які набувають навиків дослідницької роботи і оволодівають методами діагностики і лікування психічно хворих. Окрім роботи над обраною науковою темою, студенти активно навчаються працювати з науковою літературою і виступають на засіданнях гуртка з доповідями. Про свої наукові надбання студенти-гуртківці щорічно доповідають на міжнародних медичних конгресах молодих вчених.

Викладачі кафедри зі студентами гуртківцями на студентській науковій конференції, НОК "Червона калина" (2015 рік)

Основним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні.  

Головна мета гуртка - навчити студентів навичкам професійного зростання у галузі психіатрії; відбіру та вивчення спеціальної медичної літератури; веденню науково-дослідної роботи; використанню сучасних інформаційнтх технологій у підготовці та професійній діяльності лікаря.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри та навчальною програмою по вивченню загальної психопатології та спеціальної психіатрії. Щорічно відбувається до 12-15 засідань, на яких розглядаються актуальні питання психіатрії, окрім цього на засіданнях гуртка кафедри відбувається демонстрація з клінічним розбором пацієнтів.

Студенти уважно слухають доповіді колег, НОК "Червона калина" (2015 рік)