У 2021 на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології засідання студентського наукового гуртка проводиться офлайн з середньою тривалістю 2 години. Під час засідання студенти та інтерни психіатри разом з викладачами кафедри обговорюють тематичні напрями в психіатрії, проводять підготовку до участі в олімпіаді з психіатрії та наркології.

Асист. В.С. Білоус разом з гуртківцями обговорює нові протоколи лікування пацієнтів (2021 рік)

Учасники студентського наукового гуртка окрім освітнього процесу проводять АРТ-терапію, для пацієнтів спеціалізованих відділень Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні.

Доц. Сас Л.М. разом з гуртківцями проводять з пацієнтами АРТ-терапією (2020 рік)

Засідання студентського наукового гуртка проводиться що середи тривалістю 2 годин, на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології також у спеціалізованих відділеннях Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні. Під час засідання студенти та інтерни психіатри разом з викладачами кафедри обговорюють тематичні напрями в психіатрії, проводять підготовку до участі в олімпіаді з психіатрії та наркології.

Асист. В.С. Білоус разом з гуртківцями обговорює процедуру проведення електросудомної терапії (2019 рік)

Тривалість засідань студентського наукового гуртка зазвичай складає 2-2,5 години, які проводяться 1-2 рази на місяць у приміщеннях кафедри та спеціалізованих відділеннях Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні. Тематичний напрям занять відомий заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку навчального року.

Гуртківці кафедри разом з викладачем асист. В.С. Білоусом на II-му турі Всеукраїнської олімпіади з "Психіатрії та наркології" в м. Харків (2017 рік)

Уже багато років поспіль гуртківці кафедри стають призерами всеукраїнської студентської олімпіади.

Особлива увага звертається на освоєння студентами навичок самостійної роботи з хворими особливо в плані практичного використання засвоєних навичок по обстеженню хворих з різною психіатричною патологією, що потребує особливих нвичок спілкування, налагодження контакту з пацієнтом.

Студенти 4-го курсу на засіданні наукового гуртка (2016 рік)

На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології успішно функціонує студентський науковий гурток, де студенти медичного та стоматологічного факультету удосконалюють свої знання з психіатрії та наркології.

Під час занять гуртка студенти оглядають пацієнтів у відділеннях, проводять відбір пацієнтів для здійснення наукових робіт.

Кожен з викладачів кафедри здійснює керівництво кількома студентами гуртківцями, які набувають навиків дослідницької роботи і оволодівають методами діагностики і лікування психічно хворих. Окрім роботи над обраною науковою темою, студенти активно навчаються працювати з науковою літературою і виступають на засіданнях гуртка з доповідями. Про свої наукові надбання студенти-гуртківці щорічно доповідають на міжнародних медичних конгресах молодих вчених.

Викладачі кафедри зі студентами гуртківцями на студентській науковій конференції, НОК "Червона калина" (2015 рік)

Основним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні.

Головна мета гуртка - навчити студентів навичкам професійного зростання у галузі психіатрії; відбіру та вивчення спеціальної медичної літератури; веденню науково-дослідної роботи; використанню сучасних інформаційнтх технологій у підготовці та професійній діяльності лікаря.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри та навчальною програмою по вивченню загальної психопатології та спеціальної психіатрії. Щорічно відбувається до 12-15 засідань, на яких розглядаються актуальні питання психіатрії, окрім цього на засіданнях гуртка кафедри відбувається демонстрація з клінічним розбором пацієнтів.

Студенти уважно слухають доповіді колег, НОК "Червона калина" (2015 рік)