• 0121U00134 Вплив сучасних макросоціальних факторів на розвиток, клініко-психопатологічні та терапевтичні аспекти посттравматичних та невротичних психічних порушень (2021 - 2025 рр., керівник проф. Венгер О.П.)

  • 0113U001615 Особливості сучасних психосоціальних чинників розвитку психотичних та афективних розладів (2016 - 2020 рр., керівник проф. Венгер О.П.)

  • 0113U001511 Порівняння динаміки продуктивних, дефіцитарних такогнітивних порушень при параноїдній шизофренії в процесі лікування конвекціними та атиповими антипсихотиками (2012 - 2015 рр., керівник доц. Венгер О.П.)

  • 0110U001821 Особливості клініки параноїдної форми шизофренії, обтяженої соматичною патологією (2009 – 2011 рр., керівник доц. Венгер О.П.)