Наукова робота

Традицiйнi напрямки наукових розробок кафедри: вивчення проблем судинної патологiї головного мозку, зокрема клініко-параклінічна характеристика та патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування хворих з гострими та з хронічними розладами мозкового кровообігу; вивчення клініко-параклінічних особливостей перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми; удосконалення методів діагностики та лікування неврологічних проявів поперекового остеохондрозу із застосуванням фізіотерапевтичних методів медичної реабілітації; дослідження клінічних особливостей та варіантів перебігу розсiяного склерозу та впровадження сучасних методів лікування із застосуванням імуномодулюючої, імуносупресивної терапії та терапії, що змінює перебіг розсіяного склерозу; вивчення стану кісткової тканини у хворих з ураженням нервової системи: вивчення взаємозв’язків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування і темпами втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм. Вивчення особливостей патопсихологічних синдромів, когнітивних порушень та клінічного перебігу параноїдної форми шизофренії, обтяженої соматичною патологією. Дослідження специфічних особливостей гендерно обумовленої суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами. Удосконалення реабілітаційних програм для адаптації пацієнтів на психічні розлади. Дослідження пацієнтів з первинним психотичним епізодом-етапи лікування, профілактика.

На кафедрі на даний час виконуються 3 докторських дисертації (доц. З.В.Салій, доц. Н.Р.Сохор, доц. О.П.Венгер) та 6 кандидатських дисертації (Сагайдак Л.О., Насалик Р.Б., Салій М.І., Кучер Н.В., ас. Білоус В.С. та ас. Костіна О.). Постійно проводиться навчання в клінічній ординатурі за спеціальностями «Неврологія» і «Психіатрія».

Колектив кафедри брав участь у 5 міжнародних та близько 80 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням неврології та психіатрії. Кафедра ініціювала і була організатором багатьох обласних, міжобласних науково-практичних конференцій з участю неврологів, психіатрів та сімейних лікарів.

Колектив кафедри працює над 2 науково-дослiдними роботами: "«Дослідження клініко-патогенетичних співвідношень при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи для розробки нових методів діагностики, лікування та реабілітації»; «Особливості клініки параноїдної шизофренії обтяженої соматичною патологією».

Активно працює студентський науковий гурток (куратор – доц. Мілевська-Вовчук Л.С. та ас. Білоус В.С.). Студенти-гуртківці виконали і доповіли на щорічних конференціях 74 роботи, 19 з них взяли участь в міжнародних конференціях.