Станом на 2023 рік на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології викладається українською та англійською мовами 37 дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів. Навчально-методична робота проводиться у відповідності до освітньо-професійних програм та стандарту вищої освіти згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Завуч кафедри, професор Ю.І. Мисула відвідав практичне заняття, яке проводила Асист. М.Є. Коваль із студентами медичного факультету II курсу    (2023рік)

Асистент Білоус В.С. демонструє студентам-медикам наглядову палату у психіатричному відділенні КНП "ТОКПЛ" ТОР (2022 рік)

Асист. Т.І. Іваніцька проводить семінарське обговорення разом з іноземними студентами медичного факультету IV курсу    (2021 рік)

У 2020 році у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином проведення практичних занять  для студентів університету медичного факультету, стоматологічного та фармацевтичного факультетів також студентів медсестринства та парамедиків, студентів іноземного факультету 1,3 і 4-го курсів. Курсанти за спеціальністю: неврологія, загальна практика-сімейна медицина, медицина невідкладних станів, проводяться в режимі он-лайн. 

Доц. Л.М. Сас проводить он-лайн навчання для студентів 4-го курсу  (2020 рік)

Студенти 4-го курсу, медичного факуль в режимі он-лайн навчання (2020 рік)

На кафедрі навчаються студенти медичного факультету, стоматологічного та фармацевтичного факультетів також навчаються студенти медсестринства та парамедики, студенти іноземного факультету 1,3 і 4-го курсів. Курсанти за спеціальністю: неврологія, загальна практика-сімейна медицина, медицина невідкладних станів. 

Доц. Ю.І. Мисула, асист. О.О. Люта читають лекції для іноземних студентів фармацевтичного факультету (2019 рік)

 На кафедрі навчаються: студенти медичного факультету та іноземного факультету 1 і 4-го курсів, стоматологічного факультету 2, 3 і 4-го курсів, фармацевтичного факультету 2 курсу, ННІ медсестринства 1, 2 і 3 року навчання, факультету післядипломної освіти: інтерни за спеціальністю: неврологія, внутрішня медицина, педіатрія, загальна практика-сімейна медицина, фармація, клінічна фармація, ортопедія та травматологія, медицина невідкладних станів; курсанти за спеціальністю: неврологія, загальна практика-сімейна медицина, медицина невідкладних станів. 

За період з 2007 року на кафедрі запроваджено викладання за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Відповідно до нових вимог були створені робочі програми, вдосконалено методичні розробки до практичних занять. Педагогічний процес оптимізовано мультимедійним супроводом до лекцій (на трьох мовах – українській, російській та англійській), який щороку оновлюється та поповнюється. З предметів "Психіатрія" і "Медична психологія" створено презентації до практичних занять, які включають схеми, діаграми, малюнки, відеофрагменти, фотографії за темою заняття, що дозволило підняти викладання на новий рівень. Для практичного спрямування навчального процесу на медичному, стоматологічному факультетах та факультеті іноземних студентів використовуються протоколи обстеження психіатричного хворого, які є основною складовою контролю практичної частини роботи студента.

Цифрові навчальні матеріали, видані працівниками кафедри

Створено відеофільми для засвоєння матрикулярних навичок «Дослідження хворого із параноїдною формою шизофренії», «Дослідження розладів особистості у хворих на епілепсію», які розміщені на Web-сторінці. Впроваджено контроль практичних навичок за системою ОСКІ для студентів 4 курсу медичного факультету та факультету іноземних студентів.

Створено нові робочі програми: для студентів стоматологічного факультету «Основи психології», «Медична психологія» та «Психіатрія»; для фармацевтичного факультету «Основи психології»;  для інтернів-фармацевтів «Елементи практичної психології»; для 1 курсу медичного факультету «Основи психології», елективний курс  «Психологія міжособистісного спілкування», для ННІ медсестринства «Основи психології», «Психологія спілкування», «Психічне здоров’я», «Психіатрія», "Посттравматичний стресовий розлад", а також 34 презентації лекцій українською, англійською та російською мовою. Видано посібник "Посттравматичний стресовий розлад".

Підручники, посібники, методичні рекомендації, видані за участю працівників кафедри

Кафедрою виданi: “Медсестринство в психіатрії”, «Основи загальної та медичної психології», перший в Україні підручник «Психічне здоров’я», розділ в посібнику «Сімейна медицина», "Посттравматичний стресовий розлад", брошура "Посттравматичний стресовий розлад. Як допомогти?", є співавторами I, II, III томів хрестоматії "основи психотерапії". Активно використовуються в навчальному процесі компакт-диск “Наркоманії та токсикоманії”, навчальна аудіокасета із записами розмов хворих із психічною патологією, художній відеоматеріал, який має особливу навчальну цінність у сценах та епізодах з рідкими варіантами психічної патології, спеціальний навчальний атлас з основних патопсихологічних досліджень.