Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

Мисула Юрій Ігорович. Первинний епізод біполярного афективного розладу (клініко-психопатологічна феноменологія, патопсихологічні механізми, діагностика, лікування) 14.01.16 – психіатрія (Харків, 2020)

Люта Ольга Олександрівна. Морфо-функціональні зміни серця в патогенезі гострого ураження легень та розробка методів корекції - за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (Чернівці, 2018)

Білоус Володимир Сергійович. Продромальний період психозу: клініко-психопатологічні закономірності формування, критерії діагностики та принципи профілактики.- за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія.(Харків, 2018)

Венгер Олена Петрівна. Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів (клініко-психопатологічні, соціально-психологічні особливості, сучасні підходи до лікування та профілактики).- за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія (Харків, 2017)

Мисула Юрій Ігорович. Структура та динаміка когнітивних порушень у хворих на параноїдну форму шизофренії у процесі лікування класичними та атиповими нейролептиками - за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія (Харків, 2013)

Смашна Олена Євгенівна. Синдромогенез параноїдної шизофренії, коморбідної з соматичною патологією. за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія (Київ, 2012)

Гусєва Тетяна Павлівна. Психологічні засоби розвитку креативності у майбутніх вчителів філологічного профілю - за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія (Тернопіль, 2006)

Сас Леся Михайлівна. Зміни холінергічної інервації серця при тироксиновому токсикозі і їх корекція - за спеціальністю 14.01.04 – патологічна фізіологія, (Тернопіль, 2004)

Венгер Олена Петрівна. Вплив соціальних факторів на розвиток неврастенії, дисоціативних та тривожно-фобічних розладів. за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. (Харків, 2003)

Чабан Олег Созонтович. Патоморфоз неврозів (клініко- психопатологічні, соціально- психологічні та конституціонально- біологічні закономірності) за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія (Харків, 1997)