Монографії, видані викладачами кафедри :

1. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика): за ред. проф.П.В. Волошина, проф.Н.О. Марути. Колективна монографія. Харків, 2016: Видавець Строков Д.В. 500 екз

2. Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу) [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації, та практичних лікарів-психіатрів і невропатологів / О. С. Чабан [и др.]. - Т. : ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. - 92 c. - Бібліогр.: с. 89-91. - ISBN 978-966-673-113-8

3. Неврозы: патоморфоз, концепция, пространство и территория [Текст] / О. С. Чабан. -Тернополь: Збруч 1997. - 161 с. - ISBN 966-528-070-8