Монографії, видані викладачами кафедри :

  • Aplication Arterial Oscilography to Study the Adaptive Capacity of Subject with COVID-19 in Primary Care / Dmytro Vakulenko, Liudmyla Vakulenko, Leonid Hryshchuk and Lesya Sas / Prymary Health Care Edited by Ayşe Emel Önal, May 25th, 2021 Published: August 19th, 2021

  • Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика): Колективна монографія. Харків, 2016: / за ред. проф. П.В. Волошина, проф. Н.О. Марути. Видавець Строков Д.В. 500 с.

  • Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу) : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації, та практичних лікарів-психіатрів і невропатологів / Чабан О. С. [и др.]. - Т. : - Бібліогр.: 89-91 с. - 978-966-673-113-8: ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. - 92 c.

  • Неврозы: патоморфоз, концепция, пространство и территория / Чабан О. С. - 966-528-070-8: -Тернополь: Збруч 1997. - 161 с.