Історія кафедри

Кафедра психіатрії

Кафедра психіатрії організована 22 серпня 1959 р. Її клінічною базою було стаціонарне відділення обласного психоневрологічного диспансеру на 25 ліжок

Фундатором кафедри був доцент Василь Васильович Ластовецький, який у 1961 р. захистив докторську дисертацію, а у 1962 р. затверджений у званні професора. Завідував кафедрою до 1973 року. Саме в цей період проходило становлення кафедри з її багатогранноюдіяльністю (ідейно-виховна, навчально-методична, наукова, лікувально-консультативна, санітарно-просвітня робота). Це була високоерудована людина, прекрасний діагност.

З серпня 1973 до червня 1975 р. кафедрою завідував доктор мед. наук Б.М.Куценок, який пожвавив роботу кафедри, багато зробив для її оформлення, подальшої організації та удосконалення навчально-методичної роботи, активізації наукових пошуків, роботи наукового студентського гуртка. Для періоду завідування кафедрою доктором мед. наук Б.М. Куценком характерні цікаві наукові пошуки, висока активність наукового студентського гуртка.

Першим асистентом кафедри з 1959 р. була Раїса Савелівна Ромась, з 1974 р. – доцентом кафедри, а з 1975 р. - завідувачем курсу психіатрії кафедри неврології. Раїса Савеліївна Ромась переорієнтовує роботу курсу психіатрії на наукові розробки проблем алкоголізму, профілактичну психіатричну допомогу, загальноосвітню пропаганду здорового способу життя.

З 1990 р. завідувачем курсу психіатрії стає Віктор Васильович Дегтяр, який активно впроваджує новітні технології в лікуванні алкоголізму, алкогольних психозів.

З 1995 р. асистентом курсу, а з червня 1998 р. – його завідувачем працює доцент Сергій Володимирович Білоус. Під його керівництвом курс психіатрії активно впроваджує нові методичні програми з медичної психології, медичної етики та деонтології, психіатрії для медсестер.

Штат кафедри у різні роки складали:

¨ асистенти Ніна Арнольдівна Савельєва (1963)

¨ Василь Тимофійович Ящук (1973)

¨ Віктор Васильович Дегтяр (1974)

¨ Людмила Миколаївна Алхімова (1977)

¨ Ярослав Михайлович Несторович (1989)

¨ Сергій Володимирович Білоус (1995)

¨ Роксолана Михайлівна Гнатюк (1998)

¨ Олена Петрівна Венгер (1999)

¨ лаборантами Арія Михайлівна Добровольська (1975-2006)

¨ Марія Михайлівна Патрош (1962-1998)

¨ старші лаборанти і препаратори Б. Васильків, М. Сонсядик, М. Максимова, В. Глушик, А. Паславська, З. Гнатишин, Р. Плютинська, В. Мілашевська, М. Рудакова.

У 1999 р. наказом Міністерства охорони здоров’я України в академії знову відкрито кафедру психіатрії із загальною та медичною психологією, завідувачем якої з січня 1999 по 2002 р. стає унікальна за своїми професійними і людськими якостями людина, д.мед.н., професор Олег Созонтович Чабан. З цього часу акцент наукової роботи кафедри зміщується в сферу вивчення ендогенних психозів з позиції динамічної психіатрії і граничних станів, виконується 1 докторська та 2 кандидатських дисертації. О.С.Чабан приклав багато зусиль для модифікації та підняття наукової, лікувальної роботи кафедри на якісно новий сучасний рівень. Під керівництвом О.С.Чабана робота кафедри стає єдиним комплексом розробки науково-методичних програм з Українським науково-дослідним інститутом клінічної та експериментальної неврології і психіатрії (м.Харків), впроваджуються прогресивні психотерапевтичні методики; удосконалюється матеріально-технічна база. З 1999 р. асистентом, а з 2004 р. доцентом кафедри працює Олена Петрівна Венгер, яка очолює курс психіатрії, наркології і медичної психології кафедри з 2006 року. Сфера наукових інтересів – патоморфоз психічних та наркологічних захворювань, невротичні розлади, стан мінеральної щільності кісткової тканини у психічно хворих при лікуванні нейролептиками, психосоматичні захворювання, посттравматичні стресові розлади.

Працівники кафедри успішно виконали і захистили 9 дисертацій, з яких 2 докторських і 7 кандидатських.

Наше сьогодення

Нинішній штат кафедри складається із завідувача д.мед.н., доцента О.П.Венгер, доцентів Я.М.Несторовича, О.Є.Смашної, асистентів к.мед.н. Л.М.Сас, Т.П.Гусевої, Ю.І.Мисули, О.О.Костіної, В.С. Білоуса.

Завідувач кафедри: Венгер Олена Петрівна

- кандидат медичних наук (2003), доцент кафедри (2005). Автор 140-ти публікацій, з них 27 навчально-методичного характеру, співавтор 4-х посібників і 3-х підручників для студентів медичних вузів з психіатрії, психології, наркології і медичної психології. Лікар-психіатр вищої категорії. В 2017 році захистила докторську дисертацію.

Несторович Ярослав Михайлович

– - - кандидат медичних наук (1979), з 1981 по 1999р – асистент курсу, з 1999р – доцент кафедри. Автор 110 публікацій, з них 21 навчально-методичного характеру, співавтор 2-х посібників і 3-х підручників для студентів медичних вузів з психіатрії, психології, наркології і медичної психології. Лікар-психіатр вищої категорії.

Мисула Юрій Ігорович

– асистент кафедри (2009), автор близько 40 наукових робіт, виконав кандидатську дисертацію, англомовний викладач.

Смашна Олена Євгенівна

доцент кафедри (2015), автор близько 50 наукових праць, виконала кандидатську дисертацію. Лікар-психіатр першої категорії, англомовний викладач.

Гусєва Тетяна Павлівна

– асистент кафедри (2011), кандидат психологічних наук (2006). Після закінчення аспірантури в Інституті педагогіки та психології професійної освіти АПН України (м.Київ), працювала в Тернопільському екпериментальному інституті педагогічної освіти спочатку на посаді викладача, потім завідувача кафедри психології (2006-2008рр), доцент кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола (2008-2011). Автор 10 і співавтор 15 публікацій, автор навчально-методичного посібника з психології спілкування.

Сас Леся Михайлівна

асистент кафедри (2011), кандидат медичних наук (2004). Після закінчення аспірантури з 2003 року асистент кафедри патологічної фізіології, з 2010 року старший викладач кафедри патологічної фізіології. Автор 90 публікацій, з яких 41 наукового та 29 навчально-методичного характеру, має 1 патент на винахід, англомовний викладач.

Білоус Володимир Сергійович

– асистент кафедри (2013р.). Співавтор 30 публікацій. Працює над написанням наукової дисертаційної роботи.

Костіна Ольга Олександрівна

– асистент кафедри (2011р.). Закінчила магістратуру по неврології у 2010р. Автор 6 і співавтор близько 30 публікацій. Працює над написанням наукової дисертаційної роботи.

Науковий напрямок кафедри та наукові досягнення. Нині співробітники кафедри плідно займаються науково-дослідною роботою.

· Вивчення особливостей патопсихологічних синдромів, когнітивних порушень та клінічного перебігу параноїдної форми шизофренії, обтяженої соматичною патологією

· Дослідження специфічних особливостей гендерно обумовленої суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами

· Удосконалення реабілітаційних програм для адаптації пацієнтів на психічні розлади

· Дослідження пацієнтів з первинним психотичним епізодом-етапи лікування, профілактика

- Коморбідність психічних розладів

- Посттравматичний стресовий розлад

- Афективні порушення, зокрема депресивний розлад у емігрантів та реемігрантів.

Основнi науковi здобутки кафедри

- Досліджено синдромогенез параноїдної форми шизофренії в залежності від соматичної патології (серцево-судинної, дихальної та сечо-видільної систем), позитивну та негативну симптоматику в процесі лікування класичними та атиповими нейролептиками.

- Вивчено гендерну специфіку суїцидальної поведінки у хворих з депресіями.

- Вивчено афективні порушення у емігрантів та реемігрантів та розроблена сзема лікування даних розладів.

За останнi роки науковцями кафедри:

- опублiковано в журналах i збiрниках понад 200 наукових робiт

- захищено 3 кандидатськы дисертації: Сновида Л.Т., Мисула Ю.І., Смашна О.Є.

- захищено 1 докторську дисертацію: О.П.Венгер

- Підготовлено 6 магістрів: Гуковський О.В. (2007), Дячан О.І (2008), Мисула Ю.І. (2009), Люта О.О. (2009), Пиріг О.І. (2009), Вардинець М.І. (2009), Горбова М.І. (2011), Яворська Н.І. (2015), Фаріон О.О. (2016). Зазначені магістри захистили роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» і отримали дипломи з відзнакою.

Колектив кафедри брав участь у 40 міжнародних та близько 80 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням неврології та психіатрії. Кафедра ініціювала і була організатором багатьох обласних, міжобласних науково-практичних конференцій з участю неврологів, психіатрів та сімейних лікарів, зокрема: «Сучасні проблеми неврології і психіатрії» до 50-річчя ТОККПНЛ та 50-річчя кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського; «Інтегративні підходи у діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних розладів»; «Перспективи розвитку послуг дітям з розладами спектру аутизму та гіперкінетичними розладами»; «Біполярний розлад: від методичних рекомендацій до реальної клінічної практики», провели 4 конференції з майстер класом на тематику "Посттравматичний стресовий розлад".

Активно працює науковий студентський гурток. Студенти-гуртківці виконали і доповіли на щорічних конференціях 74 роботи, 19 з них взяли участь в міжнародних конференціях, більшість з них отримали призові місця. Лише за останні роки багато студентів гуртківців отримали відзнаки: студентка Потупалова Тетяна отримала І місце на Всеукраїнській олімпіаді (2009 рік, м. Харків), Горбова Мар’яна та Бурбела Емілія на Всеукраїнській олімпіаді (2010 рік, м. Одеса) зайняли ІV та VІІ місця та на Всеукраїнській олімпіаді (2011 рік, м. Харків) отримали «Дипломи І ступеню за краще написання психстатусу» з предметів «Психіатрія» та «Медична психологія». Студентка Степанчук Руслана зайняла 1 місце на всеукраїнській студентській олімпіаді в 2014 році. Студентка Закернична Н.В. зайняла 2 місце на всеукраїнській олімпіаді в 2017 році та студент Кудрик М.В. отримав нагороду за найкраще знання психофармакології в 2017 році.

Навчально-методична робота. На кафедрі навчаються: студенти медичного факультету та іноземного факультету 1 і 4-го курсів, стоматологічного факультету 2, 3 і 4-го курсів, фармацевтичного факультету 2 курсу, ННІ медсестринства 1, 2 і 3 року навчання, факультету післядипломної освіти: інтерни за спеціальністю: неврологія, внутрішня медицина, педіатрія, загальна практика-сімейна медицина, фармація, клінічна фармація, ортопедія та травматологія, медицина невідкладних станів; курсанти за спеціальністю: неврологія, загальна практика-сімейна медицина, медицина невідкладних станів.

За період з 2007 року на кафедрі запроваджено викладання за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Відповідно до нових вимог були створені робочі програми, вдосконалено методичні розробки до практичних занять. Педагогічний процес оптимізовано мультимедійним супроводом до лекцій (на трьох мовах – українській, російській та англійській), який щороку оновлюється та поповнюється. З предметів «Неврологія» і «Психіатрія» створено презентації до практичних занять, які включають схеми, діаграми, малюнки, відеофрагменти, фотографії за темою заняття, що дозволило підняти викладання на новий рівень. Для практичного спрямування навчального процесу на медичному, стоматологічному факультетах та факультеті іноземних студентів використовуються протоколи обстеження неврологічного та психіатричного хворого, які є основною складовою контролю практичної частини роботи студента.

Створено нові робочі програми: для студентів стоматологічного факультету «Основи психології», «Медична психологія» та «Психіатрія»; для фармацевтичного факультету «Основи психології»; для інтернів-фармацевтів «Елементи практичної психології»; для 1 курсу медичного факультету «Основи психології», елективний курс «Психологія міжособистісного спілкування», для ННІ медсестринства «Основи психології», «Психологія спілкування», «Психічне здоров’я», «Психіатрія», "Посттравматичний стресовий розлад", а також 34 презентації лекцій українською, англійською та російською мовою. Видано посібник "Посттравматичний стресовий розлад".

Створено відеофільми для засвоєння матрикулярних навичок «Дослідження хворого із параноїдною формою шизофренії», «Дослідження розладів особистості у хворих на епілепсію», які розміщені на Web-сторінці. Впроваджено контроль практичних навичок за системою ОСКІ.

На кафедрі забезпечено навчання англійською мовою. Сертифікати на право викладання мають наступні викладачі: доц. Венгер О.П., доц. Смашна О.Є., ас. Білоус В.С., ас. Мисула Ю.І., ас. Сас Л.М., ас. Костіна О.О.

З 2010 року на кафедрі функціонує дистанційна форма навчання українською, російською і англійською мовами для студентів ННІ медсестринства бакалаврів 1,2-го року і магістрів 1-го року навчання. З цією метою створено нові робочі програми «Основи психології», «Психологія спілкування», «Психічне здоров’я», «Психіатрія» трьома мовами, 40 презентації лекцій українською, англійською та російською мовами, які читаються в он-лайн режимі викладачами кафедри. На даний час у такому режимі навчається 10 груп студентів.

Кафедрою виданi: “Медсестринство в психіатрії”, «Основи загальної та медичної психології», перший в Україні підручник «Психічне здоров’я», розділ в посібнику «Сімейна медицина», "Посттравматичний стресовий розлад", брошура "Посттравматичний стресовий розлад. Як допомогти?", є співавторами I, II, III томів хрестоматії "основи психотерапії". Активно використовуються в навчальному процесі компакт-диск “Наркоманії та токсикоманії”, навчальна аудіокасета із записами розмов хворих із психічною патологією, художній відеоматеріал, який має особливу навчальну цінність у сценах та епізодах з рідкими варіантами психічної патології, спеціальний навчальний атлас з основних патопсихологічних досліджень, активно

Лiкувальна робота кафедри. Базою кафедри є Тернопільська обласна клінічна комунальна психоневрологічна лікарня - сучасна клініка на 825 психіатричних ліжок, де налічується 11 психіатричних відділень, відділення інтенсивної терапії, поліклінічне відділення та денний стаціонар. У розпорядженні кафедри є 7 учбових кімнат, лекційна аудиторія, сучасна оргтехніка, можливість працювати в мережі Інтернет та ін.

За останні 5 років у діагностичному та навчальному процесах, а також науковій роботі використовуються найсучасніші методи: рентгеноконтрастний (рентгенівський мультидетекторний спіральний комп’ютерний томограф мозку (томограф Аsteion 4 Toshiba (Японія) та цифровий рентгенодіагностичний (комплекс РДК-ВСМ), нейрофізіологічний (ультразвукова доплерографія естра- і інтракраніальних судин голови (УЗДГ, апарат Logidop 4 Kranzbuhler), УЗД внутрішніх органів; електроенцефалографія з нейрокартографією головного мозку (ЕЕГ), ЕКГ та клініко-лабораторного методи дослідження, які розгорнуті у діагностичному центрі базової лікарні. Для оцінки психічного стану пацієнта використовуються наступні шкали психіатричних методів досліджень: PANSS, MINI, MADRS, CGI, C-SSRS, HAM та ін. У лікарні відкрито відділення соматоформних розладів, реорганізована клінічна та бактеріологічна лабораторії, центр медико–соціальної реабілітації для інвалідів з органічними ураженнями нервової системи, фізіотерапевтичне відділення з новозбудованою водолікарнею. За ініціативою кафедри при підтримці медичного університету разом з обласним управлінням охорони здоров’я на базі створено обласний центр нейрофізіологічних та патопсихологічних досліджень, центр для надання допомоги пацієнтам, хворим на епілепсію.

Колектив кафедри постійно надає лiкувально-дiагностичну та консультативну допомогу: обходи доцентiв у вiддiленнях ТОККПНЛ, працівники кафедри здійснюють консультативний прийом в поліклінічному відділенні та денному стаціонарі психоневрологiчної лікарні, огляд експертних та дiагностично складних хворих, надають кваліфіковану допомогу у проведенні вiйськової та судово-психiатричної експертиз. Доценти приймають участь у засіданнях контрольно-експертних комісій ТОККПНЛ та Тернопільського обласного та міського управління охорони здоров’я ОДА, регулярно проводять плановi консультацiї в лікувальних закладах міста та області, консиліуми, клінічні розбори і поточні консультації, прийоми профільних хворих. Колектив кафедри систематично забезпечує організацію та проведення клінічних та патолого-анатомічних конференцій, організацію та проведення засідань обласного товариства психіатрів та переривчастих курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів практичної медицини, консультативні виїзди в райони області.

З метою оптимізації лікувальної роботи працівники кафедри впроваджують досвід психоневрологічної клініки Жозефа Бабінського м. Кракова і нейропсихіатричної клініки м. Ополе для ресоціалізації, реабілітації та реадаптації психіатричних хворих. Створена програма лiкування наркотичної залежностi “Крок”.

З огляду на нестабільність політичної та економічної ситуації в нашій країні та збільшення кількості людей, що потерпають від наслідків екстремальних подій, працівники кафедри приймають активну участь у всіх заходах ліквідації негативних психологічних впливів надзвичайних ситуацій.

Перспективи подальшої діяльності колективу кафедри. З наукових перспектив планується продовжити поглиблене вивчення синдромогенезу шизофренії, суїцидальної поведінки, депресивних розладів та впровадження сучасних методів лікування. З метою покращення ефективності ресоціалізації пацієнтів з шизофренією та бійців із зони АТО для хворих та їх родини в планах розробити та впровадити у лікувальний процес інформаційні картки з відомостями про дані захворювання та заходи допомоги.