Кафедра психіатрії організована 22 серпня 1959 р. Її клінічною базою було стаціонарне відділення обласного психоневрологічного диспансеру на 25 ліжок.

Cтаціонарне відділення обласного психоневрологічного диспансеру (1959 рік)

Фундатором кафедри був доцент Василь Васильович Ластовецький, який у 1961 р. захистив докторську дисертацію, а у 1962 р. затверджений у званні професора. Завідував кафедрою до 1973 року. Саме в цей період проходило становлення кафедри з її багатогранноюдіяльністю (ідейно-виховна, навчально-методична, наукова, лікувально-консультативна, санітарно-просвітня робота). Це була високоерудована людина, прекрасний діагност.

Колектив кафедри психіатрії (1972 рік)

Колектив кафедри психіатрії (1972 рік)

З серпня 1973 до червня 1975 р. кафедрою завідував доктор мед. наук Б.М.Куценок, який пожвавив роботу кафедри, багато зробив для її оформлення, подальшої організації та удосконалення навчально-методичної роботи, активізації наукових пошуків, роботи наукового студентського гуртка. Для періоду завідування кафедрою доктором мед. наук Б.М. Куценком характерні цікаві наукові пошуки, висока активність наукового студентського гуртка.

Першим асистентом кафедри з 1959 р. була Раїса Савелівна Ромась, з 1974 р. – доцентом кафедри, а з 1975 р. - завідувачем курсу психіатрії кафедри неврології. Раїса Савеліївна Ромась переорієнтовує роботу курсу психіатрії на наукові розробки проблем алкоголізму, профілактичну психіатричну допомогу, загальноосвітню пропаганду здорового способу життя.

Раїса Савелівна Ромась (1975 рік)

З 1990 р. завідувачем курсу психіатрії стає Віктор Васильович Дегтяр, який активно впроваджує новітні технології в лікуванні алкоголізму, алкогольних психозів.

З 1995 р. асистентом курсу, а з червня 1998 р. – його завідувачем працює доцент Сергій Володимирович Білоус. Під його керівництвом курс психіатрії активно впроваджує нові методичні програми з медичної психології, медичної етики та деонтології, психіатрії для медсестер.

Штат кафедри у різні роки складали: асистенти Ніна Арнольдівна Савельєва (1963), Василь Тимофійович Ящук (1973), Віктор Васильович Дегтяр (1974), Людмила Миколаївна Алхімова (1977), Ярослав Михайлович Несторович (1989), Сергій Володимирович Білоус (1995), Роксолана Михайлівна Гнатюк (1998), Олена Петрівна Венгер (1999), лаборантами Арія Михайлівна Добровольська (1975-2006), Марія Михайлівна Патрош (1962-1998), старші лаборанти і препаратори Б. Васильків, М. Сонсядик, М. Максимова, В. Глушик, А. Паславська, З. Гнатишин, Р. Плютинська, В. Мілашевська, М. Рудакова.

У 1999 р. наказом Міністерства охорони здоров’я України в академії знову відкрито кафедру психіатрії із загальною та медичною психологією, завідувачем якої з січня 1999 по 2002 р. стає унікальна за своїми професійними і людськими якостями людина, д.мед.н., професор Олег Созонтович Чабан. З цього часу акцент наукової роботи кафедри зміщується в сферу вивчення ендогенних психозів з позиції динамічної психіатрії і граничних станів, виконується 1 докторська та 2 кандидатських дисертації. О.С.Чабан приклав багато зусиль для модифікації та підняття наукової, лікувальної роботи кафедри на якісно новий сучасний рівень. Під керівництвом О.С.Чабана робота кафедри стає єдиним комплексом розробки науково-методичних програм з Українським науково-дослідним інститутом клінічної та експериментальної неврології і психіатрії (м.Харків), впроваджуються прогресивні психотерапевтичні методики; удосконалюється матеріально-технічна база. З 1999 р. асистентом, а з 2004 р. доцентом кафедри працює Олена Петрівна Венгер, яка очолює курс психіатрії, наркології і медичної психології кафедри з 2006 року, а у 2017 році вона захищає докторську дисертацію та стає завідувачем кафедри психіатрії, наркології та медичної психології.

Нинішній штат кафедри складається із завідувача д.мед.н., професора О.П.Венгер, професора Ю.І.Мисули, доцентів О.Є.Смашної, Л.М.Сас, асистентів Т.І. Іваніцької, Т.П.Гусевої, О.О. Лютої, В.С. Білоуса, М.Є. Коваль.

Завідувач кафедри:

д.мед.н, проф. Венгер Олена Петрівна

(2018 рік)

На кафедрі в даний час навчаються: студенти медичного факультету та іноземного факультету 1 і 4-го курсів, стоматологічного факультету 2, 3 і 4-го курсів, фармацевтичного факультету 2 курсу, ННІ медсестринства 1, 2 і 3 року навчання, факультету післядипломної освіти: інтерни за різними спеціальностями.

Працівники кафедри успішно виконали і захистили 12 дисертацій, з яких 3 докторських і 9 кандидатських.

Сфера наукових інтересів кафедри – патоморфоз психічних та наркологічних захворювань, невротичні розлади, стан мінеральної щільності кісткової тканини у психічно хворих при лікуванні нейролептиками, психосоматичні захворювання, посттравматичні стресові розлади.

Доц. Я.М. Несторович (2015 рік)

Асист. Ю.І. Мисула (2015 рік)

Доц. О.Є. Смашна (2015 рік)

Щороку працівники кафедри психіатрії, наркології та медичної психології беруть участь у волонтерській діяльності до якої такоєж залучають студентів кураторських груп, членів наукового гуртка, лікарів - інтернів, які навчаються на кафедрі.

Асист. Т.П. Гусєва (2015 рік)

Доц. Л.М. Сас (2015 рік)

Асист. В.С. Білоус (2015 рік)

Асист. О.О. Люта (2015 рік)

Після повномасштабного вторгнення рашистів тисячі відданих своєму фаху лікарів проявляють моральну стійкість і національну гідність; і сьогодні працюють у зоні бойових дій, де рятують життя військових, надають допомогу місцевим мешканцям.

У тилу роль лікаря не менш важлива та потрібна. Ми зіштовхнулися з потребою надавати допомогу тим, хто вимушено покинув свої домівки і тим, хто ці домівки захищає. І ми виконуємо свою роботу максимально самовіддано і щиро.

Працівники кафедри активно долучаються до волонтерської діяльності та надають свою професійну допомогу усім постраждалим внаслідок цієї жахливої війни.

Відео-привітання кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
з нагоди Дня медичного працівника
(2022 рік)