Професорсько-викладацький склад кафедри

ВЕНГЕР ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - venger_ol@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

МИСУЛА ЮРІЙ ІГОРОВИЧ

Посада - завуч кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail mysulayu@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

СМАШНА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - smashna@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

САС ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mailsas@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ГУСЄВА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. психол. наук

E-mail — gysevatp@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ЛЮТА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд.мед.наук

E-mail — kostinaoo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

БІЛОУС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail — bilous@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ПАСТУШАК ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ

Посада - асистент, здобувач

Науковий ступінь - немає

E-mail — pastushak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

КОВАЛЬ МАРІАННА ЄВГЕНІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - немає

E-mail — kovalme@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ІВАНІЦЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - немає

E-mail — ivanitska_te@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ГЕРАСИМ'ЮК ІРИНА ГРИГОРІВНА

Посада - аспірант кафедри

E-mail herasymiuk@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid