Професорсько-викладацький склад кафедри

ВЕНГЕР ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Посада  - завідувач кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання -  професор

E-mail - venger_ol@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

МИСУЛА ЮРІЙ ІГОРОВИЧ

Посада  - професор, завуч кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання -  професор

E-mail mysulayu@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

СМАШНА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Посада  - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання -  доцент  

E-mail - smashna@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

САС ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

Посада  - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання -  доцент

E-mailsas@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

ГУСЄВА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

Посада  - доцент

Науковий ступінь - канд. психол. наук

E-mail — gysevatp@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

ЛЮТА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада  -  асистент

Науковий ступінь - канд.мед.наук

E-mail — kostinaoo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

БІЛОУС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Посада  -  асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail — bilous@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

КОВАЛЬ МАРІАННА ЄВГЕНІВНА

Посада  -  асистент

Науковий ступінь - доктор філософії

E-mail — kovalme@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

ІВАНІЦЬКА-ДЯЧУН ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Посада  -  асистент

E-mail — ivanitska_te@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

ГЕРАСИМ'ЮК ІРИНА ГРИГОРІВНА

Посада  -  аспірант кафедри

E-mail herasymiuk@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

КОСОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Посада  -  аспірант кафедри

E-mail kosovskyi_vovi@tdmu.edu.ua 

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid

ПАТРОШ ГАЛИНА ІВАНІВНА

Посада  -  старший лаборант кафедри