На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології в аспірантурі навчаються

здобувач наукового ступеня доктора філософії:

ПАСТУШАК Василь Орестович

за очною (вечірньою) формою навчання:

ГЕРАСИМ'ЮК Ірина Григорівна

ПАСТУШАК ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ

В 2013 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2020 року – 31.08.2024 року.

Форма навчання: здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Тема дисертаційної роботи: "Психодіагностичні та клініко-психопатологічні особливості психічних порушень у осіб які перенесли COVID-19".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Всеукраїнський конгрес “ Профілактика. Антиейджинг. Україна.” м. Київ (3-5 березня 2021 року).

 • Пастушак Василь Орестович є дійсним членом ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» засновано у 2007 році за підтримки Всесвітнього товариства медицини Антиейджингу (WOSAAM), Американської Академії антиейджингу (А4М),Міжнародного товариства з вивчення гормонів (IHS). Голова правління ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Барна О. М. м. Київ (3-5 березня 2021 року).

 • XVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення» м. Тернопіль (20–21 травня 2021 року).

 • Науково-практичний семінар "Сучасні досягнення в практиці лікаря невролога та психіатра. Сесія №10". - м. Харків (27 жовтня 2020 року).

 • Науковий симпозіум з міжнародною участю "Нові моделі та технології надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги". - м. Львів (7-9 жовтня 2020 року).

 • 8-й національний медичний конгрес з міжнародною участю "Людина та ліки - Україна". - м. Київ (21 - 22 травня 2020 року).

 • Міжнародний вебінар "A new vision for healthy nutrition in the Twenty-First Century".- Lviv, Ukraine (21 травня 2020 року).

ГЕРАСИМ'ЮК ІРИНА ГРИГОРІВНА

В 2016 році закінчила ВДНЗУ Буковинський державний медичний університет.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року - 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Клініко-психопатологічні і патопсихологічні критерії терапевтичної відповіді на антидепресанти у пацієнтів з рекурентним депресивним розладом".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Herasymuik I. Сomorbidity of recurrent depressive disorder and insomnia //Збірник матеріалів 102-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – м. Чернівці (8, 10,15 лютого 2021 року). - 2021. - С. 244

 • Венгер О. П., Герасим’юк І. Г. Особливості виникнення та перебігу рекурентного депресивного розладу: сучасний стан питання (огляд) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини (2), - 2021. – p. 7-13.

 • Sumariuk B.M., Grinko N.V., Herasymiuk I.H. Orthostyle or modern neurosis: mental and behavioural changes in people with an obsessive desire for healthy eating // «Art of Medicine» (2), – 2021. – p. 111-115.

 • Herasymiuk I.H., Grinko N.V., Sumariuk B.M. From mysticism to neuroscience: the history of psychiatric service of the bukovina region // Joint Ukrainian-Romanian scientific journal "Current issues of social studies and history of medicine" (2), – 2021. – p. 6-8.

 • Сумарюк Б.М., Герасим’юк І.Г., Гринько Н.В. “Психіатрія без кайданів”: становлення психіатричної допомоги в Чернівцях кін. XIX - поч. XX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (1), – 2021. – p. 54-59.

 • Herasymuik I. Quality of life of patients with recurrent depressive disorder //Збірник матеріалів 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». – м. Чернівці (10,12,17 лютого). - 2020. - С. 249-250.

 • Герасим’юк І., Сумарюк Б. Психосоціальна підтримка підлітків з підвищеним ризиком афективного розладу //Information, its impact on social and technical processes. VIII International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Haifa, Israel. -2020. – С. 231-233.

 • Herasymiuk I., Grinko N. The role of psychological support for people with experience of domestic violence and abuse (DVA) //The 1st International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations. - Stockholm, Sweden (April 5-7) - 2020. -P. 55-61.

 • Gupta K., Herasymuik I. Inner voice as the boundary between norm and pathology // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО. – м. Чернівці. - 2020. - С. 333

 • Kuzyk I. М., Herasymuik I. Connection between periodontitis and the risk of developing depression in adults // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медикофармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО. – м. Чернівці. - 2020. - С. 334

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Представник від України на ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) School of Neuropsychopharmacology м. Київ (30 June-2 July 2021 року).

 • Доповідь на 102-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці (15 лютого 2021 року).

 • Викладацька майстерність в медичному ЗВО. Випуск другий. Зворотний зв’язок від україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» м. Чернівці (02 - 10 березня 2021).

 • Весняна школа психічного здоров’я 2021 м. Київ (20 березня -14 квітня 2021 року).

 • Участь у спільному курсі Університету МакЕван, Едмонтон, Альберта, Канада та Тернопільського національного медичного університету, Тернопіль, Україна «HLST 400: Global Health Perspectives» м. Тернопіль ( 04 - 21 травня 2021 року).

 • Науково-пратична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії до діагностики та лікування неврологічних та психічних захворювань» м. Харків (25-26 березня 2021 року).

 • Фахова школа «UkraineNeuroGlobal-2021» м. Київ (25 березня 2021 року).

 • Науково-пратична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука і практика» м. Київ (16-17 квітня 2021 року)

 • Вебінар з міжнародною участю «Нові горизонти лікування шизофренії» м. Київ (20 квітня 2021).

 • German-Ukrainian webinar "Public health as a component of national security of Ukraine" м. Тернопіль (25 червня 2021 року).

 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю "YOUNG SCIENCE 2.0" м. Київ ( 20 листопада 2020 року ).

 • 101-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці ( 12 лютого 2020 року ).