На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології в аспірантурі навчаються

здобувач наукового ступеня доктора філософії:


ІВАНІЦЬКА Тетяна Іванівна

КОВАЛЬ Маріанна Євгенівна

ПАСТУШАК Василь Орестович

за очною (вечірньою) формою навчання:


КОСОВСЬКИЙ Володимир Вікторович

ГЕРАСИМ'ЮК Ірина Григорівна

ІВАНІЦЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2021 року – 31.08.2025 року.

Форма навчання: здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Тема дисертаційної роботи: "Розвиток психічних порушень в осіб, що перебувають в умовах вимушеної соціальної ізоляції (клініко-патопсихологічні і патопсихологічні особливості, сучасні підходи до корекції та лікування)".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Венгер О. П., Мисула Ю. І., Смашна О. Є., Сас Л. М., Білоус В. С., Люта О. О., Іваніцька Т. І., Гусєва Т. П., Коваль М. Є., Пастушак В. О. Провадження в систему навчального процесу програм для студентів-парамедиків на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського Національного медичного університету // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2021. - № 2.- с. 53-56.

 • Венгер О.П., Гусєва Т.П., Мисула Ю.І., Сас Л.М., Смашна О.Є., Білоус В.С., Люта О.О., Коваль М.Є., Іваніцька Т.І., Пастушак В.О. Особливості дистанційного навчання на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ ім.І.Я.Горбачевського // Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams. – 2021. - с. 104-107.

 • Venger O., Ivanitska T. Sexual Dysfunction in Patients with Neurotic Disorders // International Journal of Health Science and Medical Research. – 2021. – 1(1). - p. 11–14.

 • Венгер, О. П., Іваніцька, Т. І. Розвиток депресії, тривоги та стресу в людей, що страждають Інтернет-залежністю під час COVID-19 // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. – (1). - p. 34–38.

 • Venger O., Ivanitska T. The impact of the COVID-19 pandemic on the development of depression, anxiety and stress in people with internet addiction // International Congress of Medical Sciences, ICMS 2021: abstract book. Bulgaria, Sofia. – 2021. – p. 301.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Вплив пандемії COVID-19 на розвиток депресії, тривоги та стресу в людей з інтернет залежнісю // Матеріали ХХV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2021. – с. 214.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Сексуальні дисфункції у пацієнтів, що страждають невротичними розладами // Матеріали ХХV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2021. – с. 214.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І., Мудрик Я., Смола Ю. Вплив дистанційного навчання на психічне здоров’я студентів-медиків // Матеріали ХХV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2021. – с. 217.

 • Venger O., Ivanitska T. Depression, anxiety and stress manifestations in people suffering internet addiction // Students` Scientific Society of Jagiellonian University Medical College: abstract book. Cracow, – 2020. – p. 58.

 • Венгер О.П., Чайковський С.П., Іваніцька Т.І., Левицький Б.О. Дослідження депресивних симптомів, суїцидальної схильності та булінгу серед школярів // Матеріали ХХІV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТНМУ. – 2020. – с. 167.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Прояви депресії, тривоги і стресу в людей, що страждають інтернет-залежністю // Матеріали ХХІV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТНМУ. – 2020. – с. 163.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Психотерапевтична корекція депресії та тривоги в людей, що страждають інтернет-залежністю // Матеріали ХХІV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТНМУ. – 2020. – с. 164.

 • Venger O., Ivanitska T. Internet-addiction in the social networks projection: psychological peculiarities of users, who consider themselves as bloggers // Lublin Medical Congress for students and young doctors: abstract book. Lublin, – 2019. – p. 164.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Психологічні особливості користувачів соціальних мереж. Psychological features of social network users // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції-школи студентів і молодих вчених. – 2019. – с. 62.

 • Venger O., Ivanitska T. Use of music therapy for the treatment of anxiety in neurotic patients. Priority music genres in music therapy // International Scientific Interdisciplinary Conference for medical students and young scientists: abstract book / KNMU. Kharkiv. – 2019. – p. 206.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Особливості популярних діагностичних проективних методик, що використовуються у психодіагностиці // Матеріали ХХІІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2019. – с. 239.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Інтернет-адикція в проекції соцмереж: психологічні особливості користувачів, що вважають себе блогерами // Матеріали ХХІІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2019. – с. 240.

 • Венгер О.П., Чайковський С.П., Іваніцька Т.І., Левицький Б.О. Дослідження кількісних показників спектру депресивних симптомів у школярів // Матеріали ХХІІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2019. – с. 240.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Мотиваційні тренінги та їхній вплив на успішність у навчанні // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava». - 2019. – с. 23–24.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Складові академічної успішності студентів ТДМУ // «BIMCO JOURNAL» Abstract book of the congress BIMCO. Чернівці. – 2019. – с. 334.

 • Venger O., Ivanitska T. Musical priorities as markers of anxiety. Influence of music therapy on treatment of anxiety disorder in patients with neurotic disorders // Internetional medical student`s conference in Cracow. – 2018. – p. 75.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Мотивація, перфекціонізм та прокрастинація, як складові академічної успішності студентів ТДМУ // Матеріали ХХІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2018. – с. 201.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Вплив мотиваційних тренінгів на самоефективність і продуктивність студентів у навчанні // Матеріали ХХІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2018. – с. 202.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І. Вплив музикотерапії та арт-терапії на лікування тривожного розладу в пацієнтів із соматоформними розладами // «Журнал НАМН України», Спеціальний випуск. – 2018. – с. 165.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І., Гулик Х.Ю. Рівень тривожності пацієнтів у залежності від музичних уподобань. Лікування тривожного розладу в пацієнтів із невротичними порушеннями методами музикотерапії // «BIMCO JOURNAL» Abstract book of the congress BIMCO. – 2018. – с. 318.

 • Білоус В.С., Гулик Х.Ю., Іваніцька Т.І. Зв'язок домінуючого типу темпераменту зі схильністю до суїцидальної поведінки, у пацієнтів, що хворіють алкоголізмом // «BIMCO JOURNAL» Abstract book of the congress BIMCO. Чернівці. – 2018. – с. 317.

 • Венгер О.П., Іваніцька Т.І., Гулик Х.Ю. Музичні пріоритети, як маркери тривожності. Вплив музикотерапії та арт-терапії на лікування тривожного розладу в пацієнтів з невротичними порушеннями // Матеріали ХХІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. – 2017. – с. 199.

 • Білоус В.С., Гулик Х.Ю., Іваніцька Т.І. Вплив домінуючого типу темпераменту на рівень схильності до суїцидальної поведінки у хворих на алкоголізм // Матеріали ХХІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – 2017. – с. 198.

 • Дзига С.В., Іваніцька Т.І. Вплив системних фізичних навантажень на показники електрокардіограми // Матеріали ХХ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – 2016. – с. 312.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Міжнародна неврологічна конференція «ХІІІ Нейросимпозіум», м. Одеса (6-9 вересня 2021 року).

 • Науково-практична конференція on-line з міжнародною участю «Якість медичних послуг в сфері психічного здоров’я», м. Київ (20-21 травня 2021 року).

 • 19th International Congress of Medical Sciences (ICMS) for students and young doctors, Medical University of Sofia, Bulgaria (13th-16th May 2021)

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрії, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисципліарні питання сучаності», м. Київ (22-23 квітня 2021 року).

 • Вебінар з міжнародною участю «Нові горизонти в лікуванні шизофренії», м. Київ (20.04.2021).

 • ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика», м. Київ (16-17 квітня 2021 року).

 • Фахова школа «Сцчаний погляд на соціалізуючу терапію шизофренії», м. Київ (09 квітня 2021 року).

 • Семінар «Гендерні та вікові особливості психічних розладів: чи необхідно їх враховувати в діагностиці та лікуванні», м. Київ (1 квітня 2021 року).

 • Науково практична on-line конференція з міжнародною участю "Сучасні стратегії до діагностики та лікування неврологічних і психічних захворювань", м. Тернопіль (25-26 березня 2021 року).

 • Тренінг «Метод Біосугестивної терапії для позбавлення алкогольної і тютюнової залежності», м. Київ, (28 лютого 2021 року).

КОВАЛЬ МАРІАННА ЄВГЕНІВНА

В 2017 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2021 року – 31.08.2025 року.

Форма навчання: здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Тема дисертаційної роботи: "Особливості виникнення та перебіг невротичних розладів в учасників бойових дій в сучасних умовах".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Венгер О. П., Мисула Ю. І., Смашна О. Є., Сас Л. М., Білоус В. С., Люта О. О., Іваніцька Т. І., Гусєва Т. П., Коваль М. Є., Пастушак В. О. Провадження в систему навчального процесу програм для студентів-парамедиків на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського Національного медичного університету // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2021. - № 2.- с. 53-56.

 • Венгер О.П., Гусєва Т.П., Мисула Ю.І., Сас Л.М., Смашна О.Є., Білоус В.С., Люта О.О., Коваль М.Є., Іваніцька Т.І., Пастушак В.О. Особливості дистанційного навчання на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ ім.І.Я.Горбачевського // Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – с. 104-107.

 • Венгер О. П., Сас Л. М., Мисула Ю. І., Смашна О. Є., Білоус В. С., Люта О. О., Гусєва Т. П., Коваль М.Є., Пастушак В.О. Можливості адаптаційних ресурсів емігрантів та реемігрантів відповідно до їх особистісних особливостей. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України //Київ. Тернопіль. 2020. - №3 (85). – с. 56-62.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Міждисциплінарний тренінг з оволодіння практичними навичками «Психосоматична практика: Дерматологія», м. Київ (17 вересня 2021 року).

 • Міждисциплінарний тренінг з оволодіння практичними навичками «Психосоматична практика: Кардіологія», м. Київ (15 червня 2021 року).

 • Міждисциплінарному тренінгу з оволодіння практичними навичками «Психосоматична практика: Ревматологія», м. Київ (31 березня 2021 року).

 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності», м. Київ (22-23 квітня 2021року).

 • Науково практична on-line конференція з міжнародною участю "Сучасні стратегії до діагностики та лікування неврологічних і психічних захворювань." м. Тернопіль (25-26 березня 2021року).

 • ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика», м. Київ (16-17 квітня 2021 року).

 • Educational online vebinar «Covid-19 Diagnosis and Complications» (7 July 2020).

ПАСТУШАК ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ

В 2013 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2020 року – 31.08.2024 року.

Форма навчання: здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Тема дисертаційної роботи: "Психодіагностичні та клініко-психопатологічні особливості психічних порушень у осіб які перенесли COVID-19".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Венгер О. П., Мисула Ю. І., Смашна О. Є., Сас Л. М., Білоус В. С., Люта О. О., Іваніцька Т. І., Гусєва Т. П., Коваль М. Є., Пастушак В. О. Провадження в систему навчального процесу програм для студентів-парамедиків на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського Національного медичного університету // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2021. - № 2.- с. 53-56.

 • Пастушак В.О. Вплив пандемії COVІD-19 на стан психічного здоров'я //Матеріали ХХV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. 2021. - с. 218

 • Венгер О.П., Гусєва Т.П., Мисула Ю.І., Сас Л.М., Смашна О.Є., Білоус В.С., Люта О.О., Коваль М.Є., Іваніцька Т.І., Пастушак В.О. Особливості дистанційного навчання на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ ім.І.Я.Горбачевського // Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – с. 104-107.

 • Венгер О. П., Сас Л. М., Мисула Ю. І., Смашна О. Є., Білоус В. С., Люта О. О., Гусєва Т. П., Коваль М.Є., Пастушак В.О. Можливості адаптаційних ресурсів емігрантів та реемігрантів відповідно до їх особистісних особливостей. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2020. - №3 (85). – с. 56-62.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Міждисциплінарний тренінг з оволодінням практичних навичок "Психосоматична практика: дерматологія." м. Київ (17 вересня 2021 року).

 • Всеукраїнський конгрес “ Профілактика. Антиейджинг. Україна.” м. Київ (3-5 березня 2021 року).

 • Науково практична on-line конференція з міжнародною участю "Сучасні стратегії до діагностики та лікування неврологічних і психічних захворювань." м. Тернопіль (25-26 березня 2021року).

 • Курс лекцій та практичних занять за програмою науково-практичної конференції "ШКОЛА НЕПіКа: неврології, ендокринології, психіатрії, кардіології". м. Ужгород (11-13 лютого 2021).

 • Пастушак Василь Орестович є дійсним членом ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» засновано у 2007 році за підтримки Всесвітнього товариства медицини Антиейджингу (WOSAAM), Американської Академії антиейджингу (А4М),Міжнародного товариства з вивчення гормонів (IHS). Голова правління ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Барна О. М. м. Київ (3-5 березня 2021 року).

 • XVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення» м. Тернопіль (20–21 травня 2021 року).

 • Науково-практичний семінар "Сучасні досягнення в практиці лікаря невролога та психіатра. Сесія №10". - м. Харків (27 жовтня 2020 року).

 • Науковий симпозіум з міжнародною участю "Нові моделі та технології надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги". - м. Львів (7-9 жовтня 2020 року).

 • 8-й національний медичний конгрес з міжнародною участю "Людина та ліки - Україна". - м. Київ (21 - 22 травня 2020 року).

 • Міжнародний вебінар "A new vision for healthy nutrition in the Twenty-First Century".- Lviv, Ukraine (21 травня 2020 року).

КОСОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

У 2018 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2021 року – 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Первинний психотичний епізод".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Венгер О.П., Косовський В.В., Посттравматичний стресовий розлад - найбільша медична проблема демобілізованих //Матеріали ХХV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ. 2021. - с. 36.

 • Венгер О.П., Косовський В.В., Основні аспекти терапії соматоформних розладів у жінок // матеріали міжнародного конгресу студентів і молодих вчених // Матеріали ХХІV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, ТНМУ. 2020. – с. 56.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Міжнародна Конференція “Всесвітня медицина в повсякденній практиці” м. Ужгород (22-23 квітня 2021року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрії, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисципліарні питання сучаності», м. Київ (22-23 квітня 2021 року).

 • Міжнародна неврологічна конференція «ХІІІ Нейросимпозіум», м. Одеса (6-9 вересня 2021 року).

ГЕРАСИМ'ЮК ІРИНА ГРИГОРІВНА

В 2016 році закінчила ВДНЗУ Буковинський державний медичний університет.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року - 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Клініко-психопатологічні і патопсихологічні критерії терапевтичної відповіді на антидепресанти у пацієнтів з рекурентним депресивним розладом".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Herasymuik I. Сomorbidity of recurrent depressive disorder and insomnia //Збірник матеріалів 102-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – м. Чернівці - 2021. - c. 244.

 • Венгер О. П., Герасим’юк І. Г. Особливості виникнення та перебігу рекурентного депресивного розладу: сучасний стан питання // Здобутки клінічної і експериментальної медицини (2), - 2021. – p. 7-13.

 • Sumariuk B.M., Grinko N.V., Herasymiuk I.H. Orthostyle or modern neurosis: mental and behavioural changes in people with an obsessive desire for healthy eating // «Art of Medicine» (2), – 2021. – p. 111-115.

 • Herasymiuk I.H., Grinko N.V., Sumariuk B.M. From mysticism to neuroscience: the history of psychiatric service of the bukovina region // Joint Ukrainian-Romanian scientific journal "Current issues of social studies and history of medicine" (2), – 2021. – p. 6-8.

 • Сумарюк Б.М., Герасим’юк І.Г., Гринько Н.В. “Психіатрія без кайданів”: становлення психіатричної допомоги в Чернівцях кін. XIX - поч. XX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (1), – 2021. – p. 54-59.

 • Herasymuik I. Quality of life of patients with recurrent depressive disorder //Збірник матеріалів 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». – м. Чернівці (10,12,17 лютого). - 2020. - c. 249-250.

 • Герасим’юк І., Сумарюк Б. Психосоціальна підтримка підлітків з підвищеним ризиком афективного розладу //Information, its impact on social and technical processes. VIII International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Haifa, Israel. -2020. – c. 231-233.

 • Herasymiuk I., Grinko N. The role of psychological support for people with experience of domestic violence and abuse (DVA) //The 1st International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations. - Stockholm, Sweden (April 5-7) - 2020. - p. 55-61.

 • Gupta K., Herasymuik I. Inner voice as the boundary between norm and pathology // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО. – м. Чернівці. - 2020. - c. 333

 • Kuzyk I. М., Herasymuik I. Connection between periodontitis and the risk of developing depression in adults // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медикофармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО. – м. Чернівці. - 2020. - c. 334

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Представник від України на ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) School of Neuropsychopharmacology м. Київ (30 June-2 July 2021 року).

 • Доповідь на 102-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці (15 лютого 2021 року).

 • Викладацька майстерність в медичному ЗВО. Випуск другий. Зворотний зв’язок від україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» м. Чернівці (02 - 10 березня 2021).

 • Весняна школа психічного здоров’я 2021 м. Київ (20 березня -14 квітня 2021 року).

 • Участь у спільному курсі Університету МакЕван, Едмонтон, Альберта, Канада та Тернопільського національного медичного університету, Тернопіль, Україна «HLST 400: Global Health Perspectives» м. Тернопіль ( 04 - 21 травня 2021 року).

 • Науково-пратична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії до діагностики та лікування неврологічних та психічних захворювань» м. Харків (25-26 березня 2021 року).

 • Фахова школа «UkraineNeuroGlobal-2021» м. Київ (25 березня 2021 року).

 • Науково-пратична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука і практика» м. Київ (16-17 квітня 2021 року)

 • Вебінар з міжнародною участю «Нові горизонти лікування шизофренії» м. Київ (20 квітня 2021).

 • German-Ukrainian webinar "Public health as a component of national security of Ukraine" м. Тернопіль (25 червня 2021 року).

 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю "YOUNG SCIENCE 2.0" м. Київ ( 20 листопада 2020 року ).

 • 101-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці ( 12 лютого 2020 року ).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів