На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології в аспірантурі навчаються

здобувач наукового ступеня доктора філософії:

ПАСТУШАК Василь Орестович

за очною (вечірньою) формою навчання:

ГЕРАСИМ'ЮК Ірина Григорівна

ПАСТУШАК ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ

В 2013 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2020 року – 31.08.2024 року.

Форма навчання: здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Тема дисертаційної роботи: "Психодіагностичні та клініко-психопатологічні особливості психічних порушень у осіб які перенесли COVID-19".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Науково-практичний семінар "Сучасні досягнення в практиці лікаря невролога та психіатра. Сесія №10". - м. Харків (27 жовтня 2020 року).

 • Науковий симпозіум з міжнародною участю "Нові моделі та технології надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги". - м. Львів (7-9 жовтня 2020 року).

 • 8-й національний медичний конгрес з міжнародною участю "Людина та ліки - Україна". - м. Київ (21 - 22 травня 2020 року).

 • Міжнародний вебінар "A new vision for healthy nutrition in the Twenty-First Century".- Lviv, Ukraine (21 травня 2020).

ГЕРАСИМ'ЮК ІРИНА ГРИГОРІВНА

В 2016 році закінчила ВДНЗУ Буковинський державний медичний університет.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року - 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Клініко-психопатологічні і патопсихологічні критерії терапевтичної відповіді на антидепресанти у пацієнтів з рекурентним депресивним розладом".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Венгер О.П.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Herasymuik I. Quality of life of patients with recurrent depressive disorder //Збірник матеріалів 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». – м. Чернівці (10,12,17 лютого). - 2020. - С. 249-250.

 • Герасим’юк І., Сумарюк Б. Психосоціальна підтримка підлітків з підвищеним ризиком афективного розладу //Information, its impact on social and technical processes. VIII International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Haifa, Israel. -2020. – С. 231-233.

 • Herasymiuk I., Grinko N. The role of psychological support for people with experience of domestic violence and abuse (DVA) //The 1st International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations. - Stockholm, Sweden (April 5-7) - 2020. -P. 55-61.

 • Gupta K., Herasymuik I. Inner voice as the boundary between norm and pathology // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО. – м. Чернівці. - 2020. - С. 333

 • Kuzyk I. М., Herasymuik I. Connection between periodontitis and the risk of developing depression in adults // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медикофармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО. – м. Чернівці. - 2020. - С. 334

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю "YOUNG SCIENCE 2.0" м. Київ ( 20 листопада 2020 року ).

 • 101-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці ( 12 лютого 2020 року ).