Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Чабан О.С., Несторович Я.М., Ящук В.Т. Психічне здоров'я: підручник.- Тернопіль: ТДМУ, 2008 - 480 с.

 • Вітенко І.С., ЧабанО.С. / Основи загальної і медичної психології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 344 с.

 • Чабан О.С., Дехтяр В.В., Білоус С.В., Несторович Я.М., Ящук В.Т. Медсестринство в психіатрії. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001 – 264 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Аймедов К.В., Асєєва Ю.О., Білобривка Р.І., Білоус В.С. Раннє втручання в психоз (новідіагностичні та терапевтичні параметри). - Харків: Видавець Строков Д. В., 2019 - 311 с.

 • Ястремська С.О., Венгер О.П., Рега Н.І., Смашна О.Є., Мисула Ю.І., Білоус В.С. Влив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги. – Київ: Українське товариство глухих, 2017 – 157 с.

 • Аймедов К.В., Бучок Ю.С., Венгерта О. П. ін.; за ред. Волошина П. В., Марути Н. О. Соціально-стресові розлади (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА) . – Харків: Видавець Строков Д.В., 2016 – 335 с.

 • Венгер О.П., Ястремська С.О., Рега Н.І. , Білоус В.С., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Сас Л.М., Костіна О.О. Посібник «Посттравматичний стресовий розлад»/ Тернопіль: Укрмедкнига, 2016 – 348 с.

 • Венгер О.П., Ястремська С.О., Рега Н.І. , Білоус В.С., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Сас Л.М., Костіна О.О. Збірник методичних вказівок з курсу «Посттравматичний стресовий розлад»/ Тернопіль: Укрмедкнига, 2016 – 55 с.

 • Венгер О.П., , Білоус В.С., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Сас Л.М., Костіна О.О.,Ястремська С.О., Рега Н.І. Брошура «Як допомогти? Психологічна травма. Надзвичайний стан»/ Тернопіль: Укрмедкнига, 2016 - 24 с.

 • Чабан О.С. Психотерапевтическая клиника ХРЕСТОМАТИЯ том І Тернопіль: ТДМУ, 2015 - 428 с.

 • Чабан О.С. Психотерапевтическая клиника ХРЕСТОМАТИЯ том ІІ Тернопіль: ТДМУ, 2015 - 452 с.

 • Чабан О.С. Психотерапевтическая клиника ХРЕСТОМАТИЯ том ІІI Тернопіль: ТДМУ, 2015 - 472 с.

 • Чабан О.С., Несторович Я.М. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології. Вид друге випр і доп.: Київ, Медкнига: 2010 -132 с.

 • Чабан О.С., Гуменюк М.М. Нейропсихологія, посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008 - 92 с.

 • Чабан О.С., Несторович Я.М. Невідкладна допомога при Психічних розладах і наркоманіях. .: Київ, Бібліотека практикуючого лікаря : 2006 - 108 с.