Коваль Маріанна Євгенівна

  • Венгер О.П., Гусєва Т.П., Мисула Ю.І., Сас Л.М., Смашна О.Є., Білоус В.С., Люта О.О., Коваль М.Є., Іваніцька Т.І., Пастушак В.О. Особливості дистанційного навчання на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ ім.І.Я.Горбачевського // Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – с. 104-107.

  • Венгер О. П., Сас Л. М., Мисула Ю. І., Смашна О. Є., Білоус В. С., Люта О. О., Гусєва Т. П., Коваль М.Є., Пастушак В.О. Можливості адаптаційних ресурсів емігрантів та реемігрантів відповідно до їх особистісних особливостей. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України //Київ. Тернопіль. 2020. - №3 (85). – с. 56-62.