Герасим’юк Ірина Григорівна

  • Herasymuik I. Сomorbidity of recurrent depressive disorder and insomnia //Збірник матеріалів 102-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. - 2021. - с. 244

  • Венгер О. П., Герасим’юк І. Г. Особливості виникнення та перебігу рекурентного депресивного розладу: сучасний стан питання (огляд) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2021. – р. 7-13.

  • Sumariuk B.M., Grinko N.V., Herasymiuk I.H. Orthostyle or modern neurosis: mental and behavioural changes in people with an obsessive desire for healthy eating // «Art of Medicine» . – 2021. – p. 111-115.

  • Herasymiuk I.H., Grinko N.V., Sumariuk B.M. From mysticism to neuroscience: the history of psychiatric service of the bukovina region // Joint Ukrainian-Romanian scientific journal "Current issues of social studies and history of medicine". – 2021. – р. 6-8.

  • Сумарюк Б.М., Герасим’юк І.Г., Гринько Н.В. “Психіатрія без кайданів”: становлення психіатричної допомоги в Чернівцях кін. XIX - поч. XX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – 2021. – (1). - p. 54-59.

  • Herasymuik I. Quality of life of patients with recurrent depressive disorder //Збірник матеріалів 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». - 2020. - с. 249-250.

  • Герасим’юк І., Сумарюк Б. Психосоціальна підтримка підлітків з підвищеним ризиком афективного розладу //Information, its impact on social and technical processes. -2020. - с. 231-233.

  • Herasymuik I., Grinko N. The role of psychological support for people with experience of domestic violence and abuse (DVA) //The 1st International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations. - Stockholm, Sweden (April 5-7) - 2020. - р. 55-61.

  • Gupta K., Herasymuik I. Inner voice as the boundary between norm and pathology // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО. - 2020. - с..333

  • Kuzyk I. М., Herasymuik I. Connection between periodontitis and the risk of developing depression in adults // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медикофармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО. - 2020. - с.334