Штат кафедри: 2 професорів, 3 доцентів, 4 асистентів, 1 лаборант, 2 аспіранта.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Психіатрія та наркологія";

 • "Медична психологія";

 • "Посттравматичні стресові розлади";

 • "Комунікативні навички фармацевтів";

 • "Конфліктологія";

 • "Екстрена психіатрична допомога";

 • "Міжособове спілкування";

 • "Основи загальної психології та психологія кризовмх станів";

 • "Психічне здоров'я";

 • "Психологія спілкування. основи поведінки споживача у фармації ";

 • "Педагогіка та психологія";

 • "Психічне здоров'я особистості в кризовому суспільстві";

 • "Клінічна психологія";

 • "Медсестринсво в психіатрії та наркології".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультет іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства;

 • лікарі-інтерни та лікарі-курсанти ННІ ПО

за спеціальностями:

 • "медицина" (ІV курс);

 • "стоматологія" (IV курс);

 • "фармація, промислова фармація" (ІI курс, ІІІ курс);

 • "сестринська справа" (І курс, ІI курс)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.