Штат кафедри: 2 професори, 3 доцента,  4 асистентів, 1 лаборант, 2 аспіранта.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: