Підручники та посібники

Титульна сторінка

Автори

Назва

І.С. Вітенко, О.С. Чабан


Основи загальної і медичної психології

д.м.н., проф. Чабан О.С., доц. Дехтяр В.В., доц. Білоус С.В.,

доц. Несторович Я.М., Ящук В.Т.


Медсестринство в психіатрії


К. В. Аймедов, Ю. С. Бучок, О. П. Венгер та ін.; за ред. П. В. Волошина, Н. О. Марути

СОЦІАЛЬНО-СТРЕСОВІ РОЗЛАДИ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА)

д.м.н., проф. Чабан О.С., доц. Несторович Я.М., Ящук В.Т.

Психічне здоров'я: підручник

д.м.н., проф. Чабан О.С.,

доц. Несторович Я.М.


Невідкладна допомого в психіатрії та наркології


проф. С.О. Ястремська, доц. О.П. Венгер, доц. Н.І. Рега, доц. О.Є. Смашна, ас. Мисула Ю.І., ас. Білоус В.С.


Влив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги

д.м.н., проф. Чабан О.С., Гуменюк М.М., к.м.н., асист. Вербенко В.А.


Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу)


д.м.н., проф. Чабан О.С.


Психотерапевтическая хрестоматия. Том 1.

д.м.н., проф. Чабан О.С.

Психотерапевтическая хрестоматия. Том 2.


д.м.н., проф. Чабан О.С.


Психотерапевтическая хрестоматия. Том 3.

к.м.н., доц. Венгер О.П.,

к. біол. наук, доц. Ястремська С.О.,

к.м.н., доц. Рега Н.І.

асист. Білоус В.С.,

к.м.н., асист. Мисула Ю.І.,

к.м.н., доц. Смашна О.Є.,

к.м.н., асист. Сас Л.М.,

асист. Костіна О.О.

Посібник «Посттравматичний стресовий розлад»/ Венгер О.П., Ястремська С.О., Рега Н.І. , Білоус В.С., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Сас Л.М., Костіна О.О.