Конференції, семінари

Міжгалузева науково-практична конференція «Проблеми сучасної сексології і медичної психології» (Харків, 2009),

Пленум і симпозіум науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України «Індикатори якості надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги» (Чернівці, 2010),

Третя науково-практична міжрегіональна конференція «Інтегративні підходи у діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних розладів» (Вінниця, 2011),

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми діагностики, лікування патології внутрішніх органів та нервово-психічних захворювань із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих» (Тернопіль, 2011),

Науково-практична конференція «Комплексний підхід до діагностики та профілактики соматизованих та апато-адинамічних депресій в загальній, неврологічній та психіатричній практиці» (Ужгород, 2011),

Міжнародна конференція психіатрів, психологів «Сучасні напрямки та досягнення психіатрії, психотерапії та психології» (Сімферополь, 2011),

ІХ Міжобласна науково-практична конференція «Психосоматика і мультидисциплінарний підхід» (Вінниця, 2011),

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми охорони психічного здоров'я населення України» ( Київ, 2011).

ХІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2008);

ХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2009);

ХІV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2010);

Підсумкова науково-практична конференція ”Здобутки клінічної і експериментальної медицини” (Тернопіль, 2010);

ХV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2011);

Підсумкова науково-практична конференція ”Здобутки клінічної і експериментальної медицини” (Тернопіль, 2011);

Науково-практична конференція ”Комплексний підхід до діагностики та профілактики соматизованих та апато-адинамічних депресій в загальній, неврологічній та психіатричній практиці” (Ужгород, 2011);

Підсумкова науково-практичній конференції ”Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Тернопіль, 2012);

ХVІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвяченому 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (Тернопіль, 2012).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (м. Тернопіль, 2012 р.);

V Науково-практична міжрегіональна конференція «Інтегративні підходи у діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних розладів» (м. Вінниця, 2013 р.);

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» (м. Київ, 2013 р.);

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми коморбідних розладів у психіатрії» (м. Харків, 2013 р.);

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Персоніфікована терапія психічних розладів: проблеми та рішення» (м. Харків, 2014 р.);

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід у наданні неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги в Україні» (м. Одеса, 2014 р.);

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики, терапії і реабілітації посттравматичних стресових розладів» (м. Харків, 2015 р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього» (м. Київ, 2015 р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення» (м. Київ, 2015 р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики» (м. Одеса, 2015 р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя» (м. Львів, 2015 р.);

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Мозок і стрес» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.);

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоціальна реабілітація у психіатрії» (м. Харків, 2016 р.);

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Когнітивні порушення при неврологічних, психічних і наркологічних захворюваннях» (м. Ужгород, 2016 р.).

Theoretical and Applied Researches in the Field of Pedagogy, Psychology and Social Science, (Kielce, Slovenia, 2016)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вплив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги» (м. Київ, 2017)

V Національний конгрес неврологів, психіатрів, та наркологів України «Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: терденції розвитку та сучасні виклики» (м. Харків, 2017 р.);

25 th European Congress of Psychiatry (Florence, Italy, 2017)