Дисертації

Захищені:

Чабан Олег Созонтович. Патоморфоз неврозів (клініко- психопатологічні, соціально- психологічні та конституціонально- біологічні закономірності) [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.16 / Чабан Олег Созонтович ; Харківський ін-т удосконалення лікарів. - Х., 1997. - 30 с.

Несторович Ярослав Михайлович. Ефективність вітаміну Е, селеніту натрію та ентеральної оксигенотерапії при експериментальній дистрофії печінки. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Фармакологія», 1978.

Венгер Олена Петрівна. Вплив соціальних факторів на розвиток неврастенії, дисоціативних та тривожно-фобічних розладів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології» Національної академії медичних наук України. – Харків, 2003.

Гусєва Тетяна Павлівна. Психологічні засоби розвитку креативності у майбутніх вчителів філологічного профілю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія, 2006.

Сас Леся Михайлівна. Зміни холінергічної інервації серця при тироксиновому токсикозі і їх корекція. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.04 – патологічна фізіологія, 2004.

Смашна Олена Євгенівна. Синдромогенез параноїдної шизофренії, коморбідної з соматичною патологією. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Український науково–дослідний інститут соціальної та судової психіатрії і наркології МОЗ України. – Київ, 2012.

Мисула Юрій Ігорович. Структура та динаміка когнітивних порушень у хворих на параноїдну форму шизофренії у процесі лікування класичними та атиповими нейролептиками.– На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології» Національної академії медичних наук України. – Харків, 2013.

Венгер Олена Петрівна. Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів (клініко-психопатологічні, соціально-психологічні особливості, сучасні підходи до лікування та профілактики). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Харків, 2017.

Заплановані:

Білоус Володимир Сергійович. Продромальний період психозу: клініко-психопатологічні закономірності формування, критерії діагностики та принципи профілактики. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія.

Костіна Ольга Олександрівна. Морфо-функціональні зміни серця в патогенезі гострого ураження легень та розробка методів корекції. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.